Cập nhật: 15:59 GMT - thứ sáu, 9 tháng 10, 2009

Án tù 6 năm cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sáu nhà hoạt động dân chủ vừa bị khép án 22 năm tù giam trong phiên tòa tại Hải Phòng vì tội vi phạm điều 88 bản Hiến Pháp.

Trong đó nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhận án nặng nhất là 6 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia vì bị cho là người lãnh đạo.

Năm người khác nhận án từ 2 tới 4 năm tù.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Nga, nói với BBC "Chồng tôi không làm gì sai."

Ông Nguyễn Khắc Toàn, một nhà tranh đấu cho dân chủ tại Hà nội, từng bị kêu án tù, nói rằng bản án này không làm cho ông ngạc nhiên.

Chị Dương Thị Hài, vợ ông Nguyễn Văn Tính, vẫn nhất mực kêu oan cho chồng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.