Cập nhật: 09:47 GMT - thứ sáu, 9 tháng 10, 2009

Vụ Bát Nhã 'tạo ra một tiền lệ nguy hiểm'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vụ Bát Nhã cho thấy sự "vô trách nhiệm" của chính quyền địa phương, tạo ra một “tiền lệ hết sức nguy hiểm" là bất cứ công dân nào cũng có thể bị côn đồ đe dọa, và cấp trung ương phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, theo lời ông Lê Hiếu Đằng.

Nguyên phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cùng gần 200 người khác, tính đến chiều 7/10, ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải can thiệp vụ Bát Nhã.

Gần 400 tu sĩ và tu sinh Phật giáo theo pháp môn Làng Mai được biết bị ép phải ra khỏi tu viện Bát Nhã hôm 27/9, và hiện đang ở tạm trong chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi họ cáo buộc vẫn tiếp tục bị côn đồ gây rối và “khủng bố tinh thần”.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.