Cập nhật: 15:54 GMT - thứ ba, 13 tháng 10, 2009

Sự phát triển của doanh nhân Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Phạm Khiêm của Ban Việt Ngữ đã hỏi chuyện bà Phạm Chi Lan, một kinh tế gia độc lập về những điểm mạnh điểm yếu của giới doanh nhân Việt Nam trong những năm qua.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.