Cập nhật: 16:12 GMT - thứ tư, 21 tháng 10, 2009

Giới thiệu Văn hóa Việt Nam sang Anh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh 2009, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại London tổ chức, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đã dành cho đài BBC cuộc phỏng vấn. Trước hết ông nói tới mục đích của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.