Cập nhật: 11:34 GMT - thứ hai, 2 tháng 11, 2009

Nhìn lại Cách mạng Ba Lan

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trước lúc Bức tường Berlin sụp đổ tháng 11/1989, thì đầu năm đó, diễn biến chính trị tại Ba Lan đã chứng tỏ rằng chính phủ cộng sản có thể thoái lui trước áp lực của phong trào đối lập.

Cuộc bầu cử Quốc hội tháng Sáu năm 1989 đem lại thắng lợi cho Công đoàn Đoàn Kết.

Quốc Phương của BBC đã trở lại Ba Lan để gặp một số nhân vật từng hoạt động cho Công đoàn để hỏi họ về cuộc sống ngày hôm nay.

Anh cũng thăm lại thành phố Gdansk, nơi khởi phát cuộc đình công năm 1980 mà sau đó đã dẫn tới việc thành lập Công đoàn Đoàn Kết.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.