Cập nhật: 12:13 GMT - thứ năm, 5 tháng 11, 2009

28/10: Trấn áp ở Tiệp Khắc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chính quyền Tiệp Khắc đàn áp người biểu tình ở Prague.

Ngay trước hồi 3h, hàng ngàn người tụ họp ở đại lộ chính của Prague, Quảng trường Wenceslas, và vào lúc 3.10, cảnh sát chống bạo động khét tiếng cũng có mặt.

Reo hò khẩu hiệu tự do, đám đông không chịu rời đi cho đến khi chính những cảnh sát từng phá vỡ các biểu tình tương tự hồi tháng Giêng và tháng Tám, đã dùng súng nước và dùi cui đẩy đám đông ra khỏi quảng trường.

Cố gắng đọc tuyên bố kêu gọi có Perestroika tại Tiệp Khắc trước tòa thị chính đã phải hủy bỏ vì sự có mặt của cảnh sát.

Nó cho thấy sự kiểm soát của công an vẫn hiệu quả, bằng sự đe dọa thay vì dùng đến bạo lực lan rộng.

Dường như những người vận động dân chủ tại đây sẽ phải thuyết phục thêm nhiều đồng bào xuống đường như đã từng làm ở Đông Đức.

Phóng sự này được thực hiện ngay khi sự kiện xảy ra vào năm 1989.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.