Cập nhật: 15:26 GMT - thứ hai, 9 tháng 11, 2009

Kỷ niệm 20 năm tường Berlin sụp đổ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nước Đức tổ chức rầm rộ đợt kỷ niệm 20 năm đất nước thống nhất và châu Âu xóa bỏ hệ thống Cộng sản, bắt đầu từ thứ Hai 9/11.

Lãnh đạo thế giới cùng với Thủ tướng Đức, Angela Merkel, và cựu lãnh đạo Liên Xô, Mikhail Gorbachev, đã đi qua điểm kiểm tra biên giới Đông Đức đầu tiên được mở cửa vào năm 1989.

Nguyễn Giang tổng hợp những suy nghĩ và cảm xúc nhân sự kiện này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.