Cập nhật: 15:33 GMT - thứ sáu, 13 tháng 11, 2009

Người Trung Quốc nghĩ gì về ông Obama?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sau khi thăm Nhật Bản, Tổng thống Obama sẽ đến Singapore dự hội nghị Apec, nơi nghị trình Đông Nam Á của ông chắc chắn có cả vấn đề Miến Điện.

Nhưng chuyến thăm tới Trung Quốc tiếp đó mới là điểm quan trọng nhất trong cả vòng công du châu Á của Tổng thống Mỹ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.