Cập nhật: 12:08 GMT - thứ sáu, 20 tháng 11, 2009

Nói về trẻ em nghèo VN ngày 20/11

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân ngày Quốc Tế Bảo Vệ Trẻ em 20/11, chủ đề trẻ em nghèo tại Việt Nam đang được cơ quan Liên hiệp quốc UNICEF quan tâm trong bối cảnh phân hóa giàu nghèo ngày một tăng.

Hiện tại Việt Nam, theo đánh giá của UNICEF, nói chung 90% trẻ em được theo học bậc tiểu học, tuy nhiên cách biệt giữa giàu và nghèo ngày càng lớn trong thu nhập kinh tế đặt ra khái niệm 'trẻ em nghèo'.

Bà Phạm Thị Lan, hiện phụ trách điều phối các chương trình khác nhau của UNICEF cho BBC hay hôm 20/11 rằng tiêu chuẩn trẻ em nghèo tại Việt Nam có khác với quốc tế.

Bà nói theo khái niệm của chính phủ Việt Nam thì trẻ em nghèo là con em các gia đình nghèo.

Còn UNICEF coi có ba điều kiện trẻ em nghèo là những em 'không được tiếp cận dịch vụ y tế', 'nghèo về giáo dục và 'không được tiếp cận các dịch vụ vì trẻ em'.

Như thế, con số trẻ em nghèo theo tiêu chuẩn Liên hiệp quốc cao gấp 1,5 lần so với tỷ lệ chung của cả nước.

Theo bà, đây là một vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam ngày càng gia tăng, bên cạnh sự khác biệt lớn giữa mức sống tại thành thị và nông thôn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.