Cập nhật: 13:11 GMT - thứ ba, 24 tháng 11, 2009

Cần thu hút người có tiền và có tài

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội nghị Việt kiều lần đầu tiên vừa bế mạc tại Hà Nội với mục đích thúc đẩy "đoàn kết dân tộc" và thu hút trợ giúp của người Việt ở nước ngoài, trong đó có cả doanh nhân người Việt.

Hồi tháng 8/2009, khoảng 250 doanh nhân Việt kiều nhóm họp tại Hà Nội trong sự kiện thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất.

Đây là đại hội đầu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC bên lề Hội nghị Doanh nhân Việt Nam tại Âu châu lần thứ Tư ở Berlin gần đây, ông Huỳnh Xuân Long, thành viên Hội doanh nhân Việt Nam tại Anh (VBUK) nói còn khá sớm để quyết định mô hình kinh doanh của hội doanh nghiệp kiểu này.

Ông Long, Chủ tịch Tập đoàn Kim Sơn Long Đàn có trụ sở ở Anh, mô tả điều ông gọi là cần phải phân biệt giữa hiệp hội và hoạt động đầu tư.

"Khi mình đầu tư thì tất nhiên mình phải có những người có khả năng để quản lý dự án đó".

"Nếu dự án có qui mô thì việc đầu tư này sẽ trở thành mô hình của tập đoàn", ông nói.

Trong khuôn khổ hoạt động của Hội doanh nhân Việt Nam ở châu Âu, có một số ý kiến cho rằng thành viên của hội mới chỉ gặp nhau trao đổi mang tính chất "giao lưu" chứ chưa bàn bạc hoặc cộng tác những dự án cụ thể.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.