Cập nhật: 15:47 GMT - thứ tư, 2 tháng 12, 2009

Tường thuật từ rừng đước Cần Giờ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhóm phóng viên của BBC đến rừng đước Cần Giờ để tìm hiểu kinh nghiệm trồng rừng.

Đây là toán đi tiền trạm của BBC đến khu vực sông Mekong trước khi Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu diễn ra ở Copenhagen tháng 12 năm nay.

Theo phóng viên Xuân Hồng, khu rừng đước rộng trên 30 nghìn hécta đ̃a được phủ xanh chừng 11 nghìn hécta với phương thức giao cho các hộ dân trồng và bảo quản.

Đây cũng cách các nước khác như Brazil đã áp dụng nhằm gắn liền quyền lợi của việc bảo vệ môi sinh với cuộc sống của người dân địa phương.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.