Cập nhật: 16:29 GMT - thứ ba, 8 tháng 12, 2009

NGO Việt Nam nói về khí hậu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ông Phan Văn Ngọc là một trong số 20 nhân viên NGO người Việt tham dự Hội nghị thay đổi khí hậu thế giới tại Copenhagen Đan mạch.

Ông là giám đốc Văn phòng ActionAid tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ.

ActionAid là tổ chức thiện nguyện quan tâm đến quyền lợi của người nghèo tại nhiều nước trên thế giới.

Ông Ngọc cho BBC hay, ActionAid đến Đan Mạch để đòi “nợ và công lý về khí hậu,”

Ông giải thích: “Nước giàu dùng nhiều tài nguyên thiên nhiên, gây ra sự biến đổi khí hậu. Họ cần có trách nhiệm chính trong chiến cuộc này.

“Các nước nghèo cũng cần làm hết sức để có thể giảm thiểu rủi ro của chuyện biến đổi khí hậu.

Quan điểm chính thức của ActionAid, theo ông Ngọc là các nước giàu cần có trách nhiệm trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng như tài chính để giúp các nước nghèo.

“Phải giúp nước nghèo thích nghi hay giảm thiểu rủi ro của thay đổi khí hậu. Không nên coi đây là khoản viện trợ, mà coi là trách nhiệm của họ đã lấy trong những năm qua.”

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.