Cập nhật: 08:51 GMT - thứ năm, 10 tháng 12, 2009

Người bảo vệ rừng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Kể từ khi kết thúc Cuộc chiến Việt Nam, nhà chức trách đã và đang trồng lại rừng ngập mặn để cản xói mòn do nước biển.

Với khoảng 19 ngàn hecta rừng được trồng lại, nay khu rừng phòng hộ Cần Giờ đã có tới hơn 30 ngàn hecta.

Nhà chức trách mô tả điều họ gọi là giao rừng cho dân để quản, theo đó những người như ông Võ Văn Nửa lĩnh lương theo quý và làm công việc bảo vệ rừng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.