Cập nhật: 10:28 GMT - thứ sáu, 11 tháng 12, 2009

Chợ nổi trên sông

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một trong những đặc điểm của vùng đồng bằng Sông Cửu Long phải kể đến hình thức chợ nổi trên sông.

Tại Chợ nổi Cái Rang trên sông Cần Thơ có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng đa dạng.

Hà My của ban Việt ngữ trò chuyện với những người bán buôn, bán lẻ để tìm hiểu cuộc sống của họ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.