Cập nhật: 09:37 GMT - thứ sáu, 11 tháng 12, 2009

Lê Công Định sẽ tự bào chữa

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vợ của luật sư Lê Công Định nói chưa biết chồng mình sẽ bị xử theo điều mấy của Bộ Luật hình sự, nhưng xác nhận ông muốn tự bào chữa trước tòa.

Bà Ngọc Khánh cho biết sở dĩ ông Định muốn tự bào chữa vì ông nghĩ rằng ông là người hiểu rõ nhất trường hợp của mình.

"Cá nhân tôi thì tôi vẫn muốn anh ấy có luật sư vì ở trong trại giam sẽ rất khó khăn cho hoạt động tìm hiểu hồ sơ cũng như thông tin bên ngoài.

"Nhưng tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến cuối cùng của chồng tôi,'' bà nói với BBC sau khi vào trại giam thăm chồng hôm 10/12.

Bà Ngọc Khánh cho biết bà nghe nói ông Định sẽ sớm ra tòa nhưng chưa biết chính thức ngày nào.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.