Cập nhật: 14:21 GMT - thứ hai, 14 tháng 12, 2009

Phỏng vấn nghị viên Việt ở Houston

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ông Hoàng Duy Hùng, tên tiếng Mỹ là Al Hoang, đã thắng đối thủ Mike Laster với gần sáu điểm để trở thành người đại diện cho cư dân Quận F của Houston. Quận này bao gồm các khu dân cư Sharpstown, Gulfton và Alief.

Trong khu vực của 350 ngàn người, cử tri gốc Việt chiếm khoảng 10%, nỗ lực làm nghị viên thành phố của ông Hoàng Duy Hùng được nhen nhúm từ nhiều năm về trước, ngay cả trước khi ông ứng cử chủ tịch cộng đồng Việt Nam nhưng không thành công cho đến bây giờ.

Ông Hoàng Duy Hùng, nổi tiếng với chống việc Việt Nam mở tòa lãnh sự ở thành phố lớn thứ tư tại Hoa Kỳ.

Ông cũng phản đối việc 'thiếu đối thoại công bằng' giữa chính quyền tại Việt Nam và cộng đồng 'người Việt quốc gia' mà ông làm chủ tịch tại Houston.

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Nguyễn Hùng với ông Hoàng Duy Hùng hôm 14/12/2009.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.