Cập nhật: 14:07 GMT - thứ hai, 14 tháng 12, 2009

Kêu gọi giảm a-xít hóa nước biển

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vào tuần thứ nhì của Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu tại Copenhagen, Bộ trưởng Môi trường Anh quốc, ông Hilary Benn, có bài diễn văn khai mạc phiên họp 'Ngày Đại dương', kêu gọi phải cắt thêm nữa lượng carbon dioxide để giảm nguy cơ a-xít hóa các đại dương.

Theo ông, hiện tượng a-xít hóa nước biển vốn đang tăng lên có thể tác động xấu đến ấm nóng toàn cầu, đe dọa môi trường sinh thái biển và gây ra cả nạn thiếu lương thực.

Được biết thành phần hóa học của biển thay đổi vì nước biển hấp thụ nhiều hơn khí CO2 từ không khí, nhất là từ khi có cách mạng công nghiệp.

Mời quý vị nghe tường thuật audio của Nguyễn Giang.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.