Cập nhật: 15:55 GMT - thứ năm, 17 tháng 12, 2009

Xây đê có phải là lựa chọn tốt?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Sinh viên Thùy Linh, ĐH Cần Thơ, đặt câu hỏi xây đê có phải là biện pháp đối phó biến đổi khí hậu vì theo cô, xây đê chỉ là lựa chọn cuối cùng.

Đây là một phần trong cuộc thảo luận về đề tài Biến đổi khí hậu, với cử tọa là các chuyên gia và sinh viên tại Đại học Cần Thơ hôm 05/12.

Lần đầu tiên BBC Việt ngữ tổ chức một sự kiện như vậy ở Việt Nam, trong chuyến đi đến vùng Mekong của đoàn phóng viên quốc tế BBC tìm hiểu tác động của Biến đổi Khí hậu nhân hội nghị thượng đỉnh Copenhagen.

Bấm Xem Trang đặc biệt về cuộc thảo luận ở ĐH Cần Thơ

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.