Cập nhật: 12:09 GMT - thứ năm, 24 tháng 12, 2009

Bình luận về các vụ xử đối kháng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Vào ngày 28/12, Việt Nam sẽ đưa cựu chiến binh Trần Anh Kim ra tòa xử với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Sang tháng Giêng, ngày 20 và 21, các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, và Lê Thăng Long sẽ bị xét xử cũng theo tội danh này.

Như vậy đã có việc thay đổi tội danh từ điều 88 sang điều 79, với khung hình phạt nặng nhất là tử hình.

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Khắc Toàn, từ Hà Nội, bình luận theo ông, có ba lý do dẫn đến sự thay đổi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.