Cập nhật: 13:37 GMT - thứ năm, 24 tháng 12, 2009

Các sự kiện nổi bật ở VN năm 2009

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Năm 2009 đang sắp sửa qua đi, mời quý vị cùng Nguyễn Hùng điểm lại một số sự kiện chính trị xã hội lớn trong 12 tháng qua.

Cả bốn sự kiện mà chúng tôi điểm lại trong chương trình này đều sẽ kéo dài sang năm 2010 và đều là những vấn đề mang tính lâu dài.

Đó là những căng thẳng trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tranh cãi quanh dự án bauxite ở Tây Nguyên, vụ căng thẳng tôn giáo mà gần đây nhất là tranh cãi liên quan tới tăng ni Làng Mai ở Lâm Đồng và vụ bắt những người muốn đa nguyên, đa đảng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.