Cập nhật: 10:16 GMT - chủ nhật, 27 tháng 12, 2009

Nhìn lại kinh tế thế giới 2009

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC đánh giá lại một năm đầy biến động khi kinh tế thế giới 2009 tưởng như đã đến bên bờ vực thẳm.

Suy giảm toàn cầu diễn ra nghiêm trọng nhất kể từ lần trước trong thập niên 1930.

Cuộc khủng hoảng tài chính đã thách thức các quy chế quản trị toàn cầu, khiến các chính phủ từ Hoa Kỳ, châu Âu và cả Trung Quốc phải tung ra những chương trình cứu trợ hàng trăm tỷ USD.

Nạn thất nghiệp tại nhiều quốc gia bị suy thoái vẫn là một chủ đề nghiêm trọng nhưng phần nào, hệ thống ngân hàng Âu Mỹ đã tránh không bị phá sản.

Hoa Kỳ vẫn có 10 phần trăm lượng lao động bị thất nghiệp.

Thương mại toàn cầu đã phục h̀ôi trở lại tuy rằng chỉ số sản lượng công nghiệp các nước G7 vẫn sút giảm.

Công nhân nhập cư từ nông thôn đã quay trở lại các công xưởng ở vùng đô thị Trung Quốc, một chỉ dấu của việc phục hồi sản xuất.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.