Ong hạ cánh thế nào?

Video thuộc về Carla Evangelista, Peter Kraft, Marie Dacke, Judith Reinhard và SBS Australia và Firefly Films Australia
Image caption Ảnh và Video thuộc về Carla Evangelista, Peter Kraft, Marie Dacke, Judith Reinhard và SBS Australia và Firefly Films Australia

Đoạn video quay với tốc độ cao cho thấy ong mật hạ cánh tuyệt vời như thế nào.

Bấm vào đây đế xem video

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy ong chuyển từ “trạng thái bay” sang một trạng thái ổn định hơn - “trạng thái bay là là” và khi đó “đánh giá xem xét” điểm hạ cánh bằng mắt, ăng-ten (râu) và chân trước khi đáp xuống.

Sau vài phần ngàn của một giây, đôi chân sau của ong chạm xuống bề mặt và ong tiếp tục hạ mình xuống một cách tinh tế trước khi dừng cánh hẳn.

Nghiên cứu được các nhà khoa học tại Trung Tâm Nhìn của trường Đại học Tổng hợp Queensland ở Úc và trường Đại học Tổng hợp Lund ở Thụy Điển thực hiện và được đăng trên Tạp chí Thực nghiệm Sinh học.

Video thuộc về Carla Evangelista, Peter Kraft, Marie Dacke, Judith Reinhard và SBS Australia và Firefly Films Australia