Cập nhật: 15:18 GMT - thứ ba, 29 tháng 12, 2009

Bauxite VN bác tin đấu tranh nội bộ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhà văn Phạm Toàn, một trong các thành viên ban quản trị trang mạng Bauxite Việt Nam, bác bỏ tin có đấu tranh trong nội bộ thành viên trang mạng này.

Mới đây, nhiều người nhận email đề tên ông Phạm Toàn, gửi đi bài viết kèm email tập trung trong một file riêng, tố cáo một sáng lập viên khác của trang mạng này là ông Nguyễn Huệ Chi đã nhận tiền nước ngoài.

Trong cuộc trao đổi với Hồng Nga của Ban Việt Ngữ, đài BBC, hôm thứ Ba 29/12, nhà văn Phạm Toàn nói ông hoàn toàn bác bỏ các thông tin trên.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.