Cập nhật: 08:41 GMT - thứ ba, 5 tháng 1, 2010

Người Khmer Krom bị trục xuất

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một nhóm 24 người Khmer Krom từ Việt Nam, tìm cách lánh nạn tại Thái Lan vừa bị nhà chức trách trục xuất trở lại Campuchia.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc Hội từ thiện Boat People SOS trụ sở tại Mỹ nói về công việc tổ chức của ông đang thực hiện, trong đó có việc vận động chính phủ Campuchia không phân biệt đối xử với những người này, nhất là trong lĩnh vực nhân dụng, hay hoạt động tương trợ lẫn nhau.

Theo ông Thắng, “đây là hồ sơ tạo tiền lệ, vì họ là công dân Campuchia, tuy thực tế không được hưởng quyền công dân, như không được cấp giấy chứng minh, hay gặp khó khăn khi xin việc làm.

“Cao ủy tỵ nạn LHQ muốn Campuchia thực hiện cam kết giúp đỡ những người này. Nếu không đây là những người vô tổ quốc.”

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.