Cập nhật: 14:48 GMT - thứ năm, 7 tháng 1, 2010

Người Khmer Krom ở Thái Lan

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bấm ở trên để xem tường thuật của Quốc Vinh sau khi anh gặp một nhóm người Khmer Krom đang xin tị nạn ở Thái Lan.

Những người Khmer Krom này rời khỏi Việt Nam vì cho rằng họ bị đàn áp dân chủ và tín ngưỡng.

Một số nói họ đã tổ chức chống đối vì không được duy trì phong tục tập quán của người Khmer và bị chính quyền bắt giam, nên bây giờ sợ không dám quay về Việt Nam.

Nhiều người khai với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ là thành viên của các đảng phái chính trị bí mật.

Một điểm chung khác của khoảng 200 người này là đa số đã bị bác đơn tị nạn nhưng tìm cách ở lại dù Thái Lan xem đây là di dân kinh tế bất hợp pháp và thường xuyên trục xuất họ về Campuchia.

Phnom Penh từng tuyên bố người Khmer Krom là công dân Campuchia, nhưng những người này nói trên thực tế không phải như vậy.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.