Cập nhật: 16:08 GMT - thứ hai, 11 tháng 1, 2010

Triển vọng sửa đổi, bổ sung hiến pháp

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung (phải)

Ông Dung (phải, đứng) cho rằng việc sửa đổi bổ sung hiến pháp đợt tới sẽ không cơ bản.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Vĩnh Trọng vừa chỉ đạo ngành tư pháp Việt Nam tăng cường công tác tư pháp trong năm 2010.

Tại Hội nghị ngành tư pháp khu vực phía Bắc, tổ chức tại Hà Nội, hôm 11/01/2010, ông Trọng đặc biệt yêu cầu ngành này tham gia góp ý bổ sung, sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành được thông qua năm 1992.

Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư luật học Nguyễn Đăng Dung cho biết nhận định tổng quan về trọng tâm và thực chất triển vọng sửa đổi, bổ sung bản hiến pháp.

Chuyên gia về luật hiến pháp này phán đoán rằng các sửa đổi, bổ sung sẽ không có gì lớn vì theo ông:

"Sửa chữa hiến pháp lần này cũng không căn bản được vì thấy chỗ nào bất hợp lý quá thì sửa, còn sửa căn bản chắc là khó," ông Dung nói với Quốc Phương của BBC Việt ngữ hôm thứ Hai.

'Tiến bộ'

Việt Nam là chế độ một đảng, có nghị quyết của trung ương thì người ta làm thôi. Còn quốc hội là thể chế hóa chuyện đó.

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung

Chuyên gia cho biết việc xây dựng Tòa Bảo hiến, tòa án về hiến pháp, đã được nhất trí là một trong các nội dung của lịch trình sửa đổi, bên cạnh hai nội dung khác là 'bỏ hội đồng nhân dân cấp trung gian ở quận và phường', và 'tổ chức tòa án qua hệ thống cấp xét xử kết hợp với đơn vị hành chính'.

Tuy nhiên, ông Dung cũng cho hay hiện chưa rõ khi nào chủ trường đã được "trung ương" thông qua này sẽ được triển khai.

"Việt Nam là chế độ một đảng, có nghị quyết của trung ương thì người ta làm thôi. Còn quốc hội là thể chế hóa chuyện đó," ông Dung giải thích vì sao việc xây dựng Tòa Bảo hiến phải chờ quyết định và chỉ thị của Đảng mà không phải từ yêu cầu của Quốc hội.

Về chất lượng và tiến độ soạn thảo, làm luật tại Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung nhận xét:

"So với trước đây, ngày càng có nhiều tiến bộ. Ngày xưa cái gì đưa sang cũng biểu quyết thông qua "ào ào". Bây giờ thì không có chuyện đó."

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.