Cập nhật: 16:20 GMT - thứ hai, 18 tháng 1, 2010

LS Định 'sẽ vẫn tự bào chữa'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bà Ngọc Khánh, vợ luật sư Lê Công Định nói với BBC rằng chồng mình quyết định vẫn sẽ tự báo chữa trước tòa.

Ngày 20 va 21 tháng Giêng, tòa án tại Hà nội sẽ xét xử bốn nhân vật gồm luật sư Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, và Lê Thăng Long về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 luật Hình sự.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.