Cập nhật: 16:20 GMT - thứ tư, 10 tháng 2, 2010

Kiện Việt Nam lên LHQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một bộ hồ sơ 18 trang khiến kiện vừa được nộp lên Nhóm đặc trách Chống giam giữ vô cớ của Liên hiệp quốc (UN Working Group on Arbitrary Detention) đòi can thiệp và yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho 10 nhà dân chủ mới bị kết án tù gần đây.

Ban đại diện gồm có luật sư Trịnh Hội từ Hoa Kỳ và nhà hoạt động dân chủ Đoàn Việt Trung từ Úc nói hành động đó thiếu căn bản luật pháp và vi phạm luật quốc tế.

Đây là tổ chức có tên gọi là VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment), tức là Nhóm của người Việt hải ngoại đấu tranh cho người Việt tị nạn và tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Ông Đoàn Việt Trung giải thích thêm về nội dung và thủ tục khiếu kiện, cũng như kế hoạch tiếp theo trong phỏng vấn dành cho đài BBC.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.