Cập nhật: 12:27 GMT - thứ tư, 10 tháng 2, 2010

BBC chúc mừng năm mới

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC Thế Giới Vụ gồm 32 ban ngôn ngữ khác nhau, nhưng cùng chung một thông điệp gửi tới độc giả, khán thính giả: Chúc Mừng Năm Mới.

Mời quý vị bấm vào để xem lời chúc mừng bằng 32 thứ tiếng của BBC.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.