Cập nhật: 16:15 GMT - thứ năm, 11 tháng 2, 2010

Việt nam tìm hiểu về sex qua mạng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Số người tại Việt Nam lên mạng tìm từ sex dẫn đầu thế giới. Ngày càng có thêm trang web ở trong nước bàn về chuyện cấm kỵ bấu lâu, đó là phim sex và đồ trợ giúp tình dục (sex toy).

Đối với một xã hội còn bảo thủ như Việt Nam, các chuyên gia nói rằng mạng internet là cánh cửa cuối cùng dẫn đến cuộc cách mạng về tình dục.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho BBC Việt Ngữ hay bà không ngạc nhiên trước sự say mê tìm kiếm ‘sex’ của người dùng mạng tại Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Khuất Thu Hồng thì bùng nổ thông tin về sex trên mạng có tác động làm thay đổi thái độ của người Việt về sex trong đời sống thường ngày. Nó làm cho mọi người suy nghĩ cởi mở hơn khi thảo luận về vấn đề này.

Bà cũng nói thêm khi người ta có nhiều thông tin hơn, thì sẽ phải có những suy nghĩ, những đối chiếu các thông tin nhìn, đọc và xem ở trên mạng với đời sống thực tế của mình.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.