Cập nhật: 15:55 GMT - thứ tư, 17 tháng 2, 2010

Rải truyền đơn dân chủ dịp Tết

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Theo hãng AFP từ Hà Nội cho hay ngày 15/2 bốn tổ chức chính trị ở hải ngoại, nằm trong tập hợp có tên Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ, nói họ đã phát tán "hàng trăm" truyền đơn trong dịp Tết tại một số tỉnh thành ở Việt Nam.

Thông cáo báo chí của các đảng Dân chủ Nhân dân, Phong trào Lao Động Việt, Tập hợp vì Công lý và đảng Việt Tân cho biết truyền đơn "Lời kêu gọi ngàn năm Thăng Long" kêu gọi người dân hãy đòi hỏi dân chủ, chống ý đồ thôn tính lãnh thổ từ phương Bắc.

Một trong những người tham gia rải truyền đơn ở Việt Nam là bà Hải Yến cho biết bà muốn tham gia để giúp đất nước vào thời điểm này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.