Cập nhật: 17:06 GMT - thứ hai, 22 tháng 2, 2010

Ngôn ngữ của voi

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Phần lớn chúng ta quen với tiếng rống của voi, hoặc tiếng gầm gừ.

Nhưng voi còn nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng nữa mà Tiến sĩ Matt Anderson, một nhà nghiên cứu tại sở thú San Diego nói, tai người không nghe được.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.