Cập nhật: 16:02 GMT - thứ hai, 1 tháng 3, 2010

Ảnh nghệ thuật khỏa thân tập thể

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ban tổ chức nói rằng có 5 ngàn hai trăm người cỡi trần truồng hôm sáng thứ Hai đến trước cửa Nhà Hát thành phố Sydney ở Úc để tham gia vào một dự án nghệ thuât.

Dự án này được đặt tên "Mardi Gras: Căn Bản " là dự án mới nhất của nhiếp ảnh gia Spencer Tunik theo đơn đặt hàng của Ủy Ban Người Đồng Tính Luyến Ái Nam Nữ của thành phố Sydney

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.