Cập nhật: 16:07 GMT - thứ tư, 3 tháng 3, 2010

Hội thảo Biển Đông bị hủy

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội thảo về vấn đề Biển Đông do Quỹ Gabriel Peri ở Paris đăng cai tổ chức vào cuối tháng Hai vừa rồi đã phải hủy bỏ mà theo một số người là vì áp lực của Trung Quốc.

Phái đoàn Việt Nam gồm một số nhà khoa học nổi tiếng trong vấn đề này như TS Nguyễn Nhã, do bà Nguyễn Thị Bình làm trưởng đoàn.

Chuyên gia người Pháp nói tiếng Việt Andre Menras (Hồ Cương Quyết) cũng là một khách được mời đến trình bày báo cáo tại hội thảo, cho biết thêm chi tiết.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.