Cập nhật: 16:13 GMT - thứ sáu, 5 tháng 3, 2010

TQ tăng quản chế bất đồng chính kiến

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói nước ông cần phải tích cực hơn nữa nhẵm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo.

Ông có bài diễn văn thường niên trước toàn quốc trong phiên khai mạc kỳ họp quốc hội ở nước này.

Đây là sự kiện được giới chức tổ chức, quản lý chặt chẽ và một số nhà bất đồng chính kiến vốn thường chỉ trích chính phủ đã bị lệnh hạn chế đi lại trong thời gian họp quốc hội.

Phóng viên Damian Dramaticas tường thuật từ Bắc Kinh.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.