Cập nhật: 12:46 GMT - thứ sáu, 12 tháng 3, 2010

Huyết áp bất thường dễ gây tai biến

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một nghiên cứu mới cho thấy người có huyết áp lên xuống bất thường có thể có nhiều rủi ro bị tai biến mạch máu não hơn người lúc nào huyết áp cũng cao.

Điều này có nghĩa người ta đang phải xem lại cẩm năng về huyết áp và có khả năng là phải biên soạn lại hướng dẫn cho giới y bác sỹ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.