Cập nhật: 10:04 GMT - thứ sáu, 12 tháng 3, 2010

VN xuất cảng ít gạo hơn dự trù

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Việt Nam đã hạ thấp chỉ tiêu xuất cảng gạo trong năm 2007 từ 7 triệu tấn xuống còn 6 triệu, đồng thời Bộ nông Nghiệp Việt Nam nói rằng khoảng 800 ngàn mẫu ruộng sẽ bị nhiễm mặn và hạn hán trước cuối tháng Ba năm tại đồng bằng sông Cửu Long. Hai sự kiện này có liên hệ gì với nhau. Hiện đang có mặt tại New York để tham dự một khóa họp của quỹ Rockefeller Foundation, giáo sư Võ Tòng Xuân, một chuyên gia lúa gạo, giải thích:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.