Cập nhật: 09:56 GMT - thứ sáu, 19 tháng 3, 2010

Những người đàn bà đằng sau các nhân vật bất đồng chính kiến ở Cuba

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ở Cuba có một nhóm phụ nữ tự xưng là ''Bạch Y Nữ'', gồm người thân của khoảng 75 người bất đồng chính kiến bị bắt trong một chiến dịch của cảnh sát trước đây.

Nhân đánh dấu sáu năm (18/3/2003-18.03.2010) ngày chồng con bị bắt, các phụ nữ này đã xuống đường.

Các nhân chứng cho biết họ đã bị một đám đông khác ủng hộ chính quyền, bao vây và thóa mạ, trước khi bị cảnh sát mặc sắc phục chặn lại và đưa lên xe.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.