Cập nhật: 15:53 GMT - thứ tư, 24 tháng 3, 2010

Hạn hán ở Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tỉnh Vân Nam đã tám tháng không có mưa và hàng triệu người thiếu nguồn nước sạch để uống.

Phóng viên BBC Wendy Urquhart mô tả một hồ nước hàng chục triệu mét vuông nay gần như chỉ toàn là đất khô cằn.

13 làng đánh cá và nông nghiệp ven bờ không có thu nhập và thiệt hại toàn tỉnh lên đến khoảng 2,8 tỷ USD.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.