Cập nhật: 16:01 GMT - thứ tư, 24 tháng 3, 2010

Cưỡi voi chơi Polo ở Chiang Rai

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

12 đội Polo từ 15 quốc gia tham dự giải polo trên lưng voi tổ chức ở Chiang Rai, miền bắc Thái Lan, cách Bangkok 815km.

Ban tổ chức nói một số voi từng bị bỏ rơi trên đường phố Bangkok sau khi bị người ta khai thác để mua vui cho khách du lịch.

Giải Polo trên lưng voi Thế giới được tổ chức hàng năm ở Nepal còn giải ở Thái Lan bắt đầu từ năm 2001 với qui mô nhỏ hơn.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.