Cập nhật: 11:39 GMT - thứ năm, 1 tháng 4, 2010

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

(Phim không có lời)

Một tân binh Trung Quốc ở Thẩm Quyến và đồng đội may mắn thoát chết nhờ sự nhanh trí của người huấn luyện viên khi người lính ném quả lựu đạn không đi và nổ tung ngay trong lô cốt.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.