Cập nhật: 11:29 GMT - thứ năm, 8 tháng 4, 2010

Giặc châu chấu đến Queensland

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Châu chấu tấn công một thị trấn của tiểu bang Queensland, bắc Australia, và ngốn hết phần lớn cây cỏ ở đây.

Dân địa phương đã phải dùng vải bạt phủ lên cây trái khi châu chấu bắt đầu xuất hiện thứ Năm tuần trước.

Nhưng chỉ hai ngày sau cây cối đã trụi lá vì đàn châu chấu được cho là lớn nhất đến khu vực này trong vòng 30 năm qua.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.