Cập nhật: 15:18 GMT - thứ tư, 14 tháng 4, 2010

Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ đòi bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một trí thức ở Hà Nội đã có thư gửi Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị rũ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin khỏi hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản.

Trong phỏng vấn với BBC hôm 13/4, tác giả bức thư, Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ nói chính chủ nghĩa Mác-Lênin và sự "mù mờ" của định hướng xã hội chủ nghĩa đã gây ra những vấn đề trong xã hội Việt Nam hiện nay trong đó có tham nhũng và "bịt miệng".

Ông Thọ cũng nói ông tin là đa số các đảng viên của Đảng Cộng sản nhìn thấy sự cần thiết phải gạt bỏ học thuyết của Mác và Lênin.

Thay vào đó, ông Thọ khuyến cáo lấy chủ nghĩa dân tộc để tiếp tục phát triển đất nước và củng cố Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.