Cập nhật: 15:51 GMT - thứ tư, 14 tháng 4, 2010

Bất hạnh của Thái Lan là cơ hội cho VN ?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trong bối cảnh chính trường nước láng giềng Thái Lan có nhiều biến động, đã có đánh giá cho rằng Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội về kinh tế, như trở thành thị trường thay thế về du lịch, đầu tư vv… Tuy nhiên, kinh tế gia Phạm Chi Lan từ Hà Nội cho rằng, cách nghĩ đó chưa hẳn đúng mà Việt Nam phải cải thiện nội lực của mình là chính.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.