Cập nhật: 15:23 GMT - thứ sáu, 16 tháng 4, 2010

Nhà nông TQ khăn gói tìm tài trợ quốc tế

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một nông dân Trung Quốc nổi tiếng về các sản phẩm robot tự tạo sẽ tới dự hội chợ quốc tế World Expo Thượng Hải và mong tìm được nguồn tài trợ cho các dự án tương lai.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.