Cập nhật: 10:30 GMT - thứ hai, 19 tháng 4, 2010

Lái xe vào vùng bụi núi lửa ở Iceland

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

(Video không có lời)

Một nhóm quay phim của Mỹ đã lái xe vào khu vực Eyjafjallajoekull, nơi bị ảnh hưởng tồi tệ nhất vì bụi núi lửa tại Iceland.

Bụi núi lửa Iceland tiếp tục làm ngưng trệ các chuyến bay tại châu Âu và Anh Quốc sang ngày thứ năm, làm hàng triệu hành khách bị ảnh hưởng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.