Cập nhật: 12:36 GMT - thứ tư, 21 tháng 4, 2010

Tình hình mới nhất tại Bangkok

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tình hình tại Bangkok hôm nay cho thấy người biểu tình áo đỏ tự trang bị vũ khí và tăng cường căn cứ của họ tại Bangkok, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với quân chính phủ trong những ngày tới. Có mặt tại Bangkok thời gian này là phái viên của ban Việt Ngữ, anh Phạm Khiêm, thưa anh, người áo đỏ đã chuẩn bị những gì ?

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.