Cập nhật: 14:44 GMT - thứ năm, 29 tháng 4, 2010

Úc thay vỏ bao thuốc lá

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thủ tướng Úc muốn cắt số ca tử vong liên quan tới thuốc lá xuống dưới 10% trước năm 2018, cho nên chính phủ ra qui định bỏ màu sắc và trang trí logo trên vỏ bao thuốc lá, thay bằng các hình ảnh cảnh bảo bệnh tật.

Qui định có hiệu lực từ tháng Bảy năm 2012, nhưng ngay lập tức thuế thuốc lá tăng thêm 25%.

Hàng năm có 15.000 người Úc chết vì hút thuốc.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.