Cập nhật: 18:50 GMT - thứ sáu, 30 tháng 4, 2010

Việt-Mỹ với tương quan Trung Quốc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân dịp 35 năm ngày kết thúc cuộc chiến Việt Nam, Hà Mi của BBC Việt ngữ tới Washington, Hoa Kỳ, tìm hiểu nhận định của Việt Nam và Hoa Kỳ về quan hệ giữa hai nước đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày một lớn mạnh tại châu Á.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.