Cập nhật: 14:58 GMT - thứ tư, 5 tháng 5, 2010

Đường vào World Cup của tuyển Anh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tuyển Anh tiến vào vòng chung kết với trận thắng tưng bừng 5-1 trước Croatia, là trận thắng thứ sáu của đội trong bảng Sáu. Đội của ông Fabio Capello chắc suất trong lúc vẫn còn hai trận nữa trong tay.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.